Bättre än väntat för Nordea

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Bankkoncernen Nordea redovisar en rörelsevinst på 1 070 miljoner euro för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 1 102 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 1 003 miljoner euro. Räntenettot sjönk med fem procent till 1 053 miljoner euro medan kreditförlusterna minskade till 40 miljoner euro, från 113 miljoner euro.

I sin kommentar till resultatrapporten säger vd Casper von Koskull att Nordea håller fast vid kostnadsmålet på cirka 4,9 miljarder euro för 2018.

– Vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad.

Enligt honom har banken haft internt fokus de senaste två åren, men nu måste man återgå till att fokusera mer på affärerna med kunderna.

– Jag är nöjd att kunna säga att vi nu har genomfört de viktigaste riskreducerande åtgärderna. Riskreduceringen i Ryssland, shipping, olja och offshore går enligt plan, och vår internationella private banking-verksamhet håller på att säljas, säger von Koskull.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00