Misslyckad placering av lanternan kan leda till båtolyckor

Lösningen på problemet är mycket enkel, en tillräckligt hög mast för lanternan mitt på båten och avskärmning av ljuset nedåt så att ljuset inte faller ner på skrovet.

Det har nyligen och för cirka ett år sedan skett allvarliga kollisioner mellan fritidsbåtar mitt på öppet vatten i dagsljus. Orsaken torde vara stor ouppmärksamhet.

Men det kommer sannolikt att ske nya kollisioner – förr eller senare – när det blir mörka kvällar och nätter. Sådana olyckshändelser har en klar orsak. Av någon märklig anledning godkänns ett enda vitt, runtom lysande ljus på öppna småbåtar, även på snabbgående båtar. Det här ljuset är ofta monterat på en kort stång i aktern på båten.

En följd av den misslyckade placeringen är att ljuset inte syns framåt när båten kör med fart under planingströskeln och fören stiger upp, eller när båten har ett kapell som skyddar förare och passagerare mot regn.

Om den här lanternan syns framåt lyser den samtidigt upp båten och den närmaste vattenytan, vilket gör att båtföraren inte ser någonting i omgivningen när det verkligen är mörkt, eftersom hans mörkerseende störs. Blickar föraren bakåt bländas han fullständigt. Följaktligen kör många med släckt lanterna.

Lösningen på problemet är mycket enkel, en tillräckligt hög mast för lanternan mitt på båten och avskärmning av ljuset nedåt så att ljuset inte faller ner på skrovet. Den lösningen verkar inte intressera båttillverkare eller Trafiksäkerhetsverket (Trafi). För dem är det bara väsentligt att lanternan har tillräcklig teoretisk lysvidd och finns på båten.

Jan-Erik Ingvall Helsingfors Rubriken har rättats 6.8.2018 kl 10.25 eftersom den tidigare rubriken ("Båtkollisioner beror på misslyckad placering av lanternan") gav en felaktig bild av insändarskribentens åsikt.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning