Båtarna hör till stadsbilden

Färjetrafiken i Södra hamnen bidrar starkt till att hålla centrum och dess näringsliv levande, och bör under inga förhållanden rubbas.

I HBL:s nyhet (2.7) om utredningen av Helsingfors hamn återges kommentarer av borgmästaren (Saml) och representanter för tre andra partier. Tidningens läsare torde vara intresserade också av vad stadsfullmäktiges femte störst parti SFP anser i frågan. Här i korthet:

De röda och vita passagerarfärjorna hör sedan decennier till stadsbilden i centrum, och bör inte flyttas bort från Södra hamnen, alltså Olympiaterminalen och Skatuddsterminalen. En flyttning av all passagerartrafik till Nordsjö hamn bör därför uteslutas.

Den största utmaningen är Västra hamnen på Busholmen, där trafiken nu inte fungerar. En del av godstrafiken har redan med ekonomiska lockbeten flyttats till Nordsjö, men då bara kombinationen av gods- och passagerartransporter tryggar färjetrafikens lönsamhet måste andra lösningar tillgripas.

En sådan vore den planerade centrumtunneln, med förbindelser till hamnarna, framför allt Västra hamnen men kanske också Skatudden och Olympiaterminalen. Tyvärr har de rödgröna partierna hittills motsatt sig planen, så de har nu en skyldighet att lägga fram alternativ.

En utgångspunkt är ändå absolut: färjetrafiken i Södra hamnen bidrar starkt till att hålla centrum och dess näringsliv levande, och bör under inga förhållanden rubbas.

Björn Månsson, ordförande, SFP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning