Regeringen forcerar vårdreformen – inga fler experter får uttala sig

KD-ledamoten Sari Tanus på väg till social- och hälsovårdsutskottets möte i riksdagen.Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Inga fler experter får uttala sig om vårdreformen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Eftersom regeringen vill forcera tidtabellen för att garantera att vårdreformen blir av, röstade regeringspartiernas ledamöter ner förslaget att fortsätta höra experter i utskottet.

Bataljen om vårdreformen fortsatte i dag då social- och hälsovårdsutskottet samlades in en i övrigt sommarstängd riksdag. Här torpederade regeringens riksdagsledamöter oppositionens önskan att fortsätta höra experter eftersom regeringen med alla medel som står till buds vill påskynda reformen så att riksdagen hinner godkänna den i tillräckligt god tid under den här valperioden, vilket är en förutsättning för att reformen ska bli av.

Det oeniga utskottet röstade om saken och rösterna föll 10-7, så att regeringens ledamöter ansåg att utskottet inte längre ska slösa tid på att höra grundlags- och vårdexperter.

– Tyvärr blev beslutet att vi inte hör några fler experter. Jag är rädd att grundlagsutskottet nu blir tvunget att göra det jobb som vi låter bli att utföra, säger Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen.

Mötet inleddes med att utskottet fick ta del av regeringens senaste justeringar i lagtexterna.

Utskottsordföranden Krista Kiuru (SDP) som från regeringshåll har anklagats för att förhala processen, försökte på måndagen gjuta olja över vågorna och menade att lugn råder. Kiuru vill inte i det här skedet ta ställning till om riksdagen kommer att hinna rösta om vårdreformen innan tiden tar slut.

Utskottsmedlemmen Pekka Puska (C) är i motsats till oppositionsledamöterna nöjd över att vårdreformen nu tar ett steg vidare.

– Vi har behandlat den här frågan redan i ett och ett halvt års tid och det får lov att räcka. Nu är det dags att ta beslut, säger Puska.

SFP:s Veronica Rehn-Kivi är besviken över att inga fler experter ska höras.

Det är också de Grönas Outi Alanko-Kahiluoto:

– Vi har ett nytt förslag och då borde grundlagsexperterna få säga sitt. Regeringen kan inte ta politiska beslut som står i strid med det som grundlagsutskottet tidigare har slagit fast, säger hon.

KD osäkert kort

Det har spekulerats att oppositionspartiet Kristdemokraterna kan komma att rösta med regeringen om och när reformen kommer till avgörande omröstning.

– Kristdemokraterna anser att det behövs en vårdreform och först efter att förslaget har valsat igenom social- och hälsovårdsutskottet vet vi hur det slutliga förslaget ser ut. Men det är förstås möjligt att tiden inte räcker till säger KD-ledamoten Sari Tanus.

Det är möjligt att kristdemokraterna kommer att spricka i en avgörande omröstning, medger Tanus och säger att KD inte kommer att ha gruppdisciplin i frågan.

Tanus låter förnärmad då hon tillfrågas om Kristdemokraterna, vilket många misstänker, av valtaktiska skäl kan komma att rösta med regeringen.

– Jag är specialistläkare, inte politiker och jag vill verka för att driva det gemensamma bästa. I den modell som vi har sett kommer vårdkostnaderna att stiga och det är inte säkert att den viktiga valfriheten kommer att förverkligas. Likaså kan det bli problem med EU:s regelverk.

Social- och hälsovårdsutskottet har enats om förlängda mötestider under september månad vilket hänger ihop med regeringens vilja att driva igenom lagändringarna innan nästa regering hinner sabotera planerna.

– I det här skedet är det viktigt att minnas att grundlagsutskottet har förutsatt att det behöver göras korrigeringar så att inte reformen kolliderar med grundlagen, säger utskottsordförande Krista Kiuru.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00