Bastubad motar demens

Män som badar bastu flera gånger i veckan kan undvika minnessjukdomar. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Män som gillar att bada bastu kan undvika minnessjukdomar, framgår det av en undersökning vid Östra Finlands universitet.

I en 20 år lång uppföljningsundersökning visade det sig att män som badar bastu flera gånger i veckan löper en 66 procent mindre risk att få en demensdiagnos än de som badar bara en gång i veckan.

Tidigare har det framgått att rikligt bastubadande också sänker risken för plötslig hjärtdöd märkbart. I undersökningen deltog över 2 000 medelålders män från östra Finland.

Tjänsteförrättande professor Jari Laukkanen, som ledde undersökningen, säger att de positiva effekterna med bastubadandet kan gälla också kvinnor, men den saken har man inte undersökt. Man valde att undersöka män eftersom deras risk att insjukna i hjärtsjukdomar är större än kvinnornas.

Laukkanen tror att bastubad kan skydda hjärtat och minnet delvis via samma men tills vidare dåligt kända mekanismer. Han påpekar att det redan nu finns ganska starka bevis på att bastubad sänker blodtrycket, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Sambandet mellan bastubad och demens har inte undersökts tidigare.

– Vi har nog känt till att hjärt- och kärlsjukdomar också påverkar hjärnans funktion. Den sköna känsla och avslappning som bastubadandet ger kan också ha en betydelse, säger Laukkanen.

Sambandet mellan bastubad och sjukdomar bör alltså utredas ytterligare, anser Laukkanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning