Bastu, sisu och Kekkonen formar svenskarnas finlandsbild

Urho Kekkonen i hatt från 1975. Bild: Museiverket CC BY 4.0

Stereotypierna står i fokus då svenskarna ska ringa in sin uppfattning om sitt östra grannland. Det visar en enkät som analys- och undersökningsinstitutet Novus har gjort.

Det har förflutit 32 år sedan den förre presidenten Urho Kekkonen lämnade det jordiska. I Sverige vårdas hans minne väl fortfarande. På Novus öppna fråga vilka finländare som är de mest kända nämns Arja Saijonmaa, Urho Kekkonen och Tove Jansson oftast.

Finlands presidenter under åren 1982-2018 finns knappt på kartan. Och många förväxlar Halonen med bären Hallonen. Unga finländska konstnärer och företagsledare lyser likaså med sin frånvaro i svenskarnas världsbild.

– Generellt kan man säga att svenskarnas kännedom om Finland ändå har ökat sedan den senaste enkäten, säger Charlotte Stenbäck på Novus.

Det verkar vara en sanning med modifikation. Då svenskarna blir ombedda att spontant nämna något de förknippar med Finland är det stereotypierna bastu, sisu, sjöar och mumintrollen som präglar associationerna.

Charlotte Stenbäck från Novus presenterade rapporten Svenskarnas bild av Finland på Sveriges ambassad på torsdagen. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Supande finnar

Enkäten visar att endast 29 procent av svenskarna känner till när Finland blev självständigt. Omkring 49 procent anser att Finland är ett omodernt land, 70 procent tycker att Finland struntar i jämställdheten och 40 procent anser att Finland har en lägre levnadsstandard än Sverige. Och visst finns nidbilden om den försupna finnen med i bilden. 42 procent anser att finländarna dricker mer alkohol än genomsnittet i övriga Norden.

– Kännedomen om Finland har ökat tack vare jubileumsårets satsningar i fjol. Hela 72 procent av svenskarna har nu en positiv bild av Finland jämfört med 62 procent föregående år, säger Anders Eriksson på Finlandsinstitutet i Stockholm.

Då det gäller den språkliga verkligheten i Finland är svenskarnas kunskaper på en erbarmlig nivå. Hela 36 procent tror att finlandssvenskarna har finska som modersmål och 33 procent vet inte att svenska är ett nationalspråk i Finland. Begreppsförvirringen verkar sätta sina spår i enkätsvaren då många inte vet vad som avses med finlandssvenskar. Hela 38 procent tror att finlandssvenskar är finländare som bor i Sverige.

Hur ska man råda bot på den utbredda okunskapen om Finland i Sverige?

– Det är svårt att säga. Antalet historielektioner i den svenska skolan har ju inte blivit fler på sistone. Den massmediala bilden av Finland har dessutom fragmenterats, vilket också syns i enkätsvaren, säger Charlotte Stenbäck på Novus.

– Å andra sidan har kontaktytorna mellan Finland och Sverige blivit fler i företagslivet de senaste åren, vilket bådar gott för framtiden. Det finska presidentvalet i januari rönte också ett stort intresse i rikssvenska medier, säger ambassadör Anders Ahnlid på Sveriges ambassad i Helsingfors.

Enkäten har finansierats av Finlandsinstitutet i Stockholm, tankesmedjan Magma och Kulturfonden för Sverige och Finland. Enkätsvaren presenterades på Sveriges ambassad i Helsingfors på torsdagen. Undersökningen omfattade sammanlagt 1030 intervjuer som genomfördes i januari i år. Målgruppen var svenskar i åldern 18-79 år och deltagarfrekvensen var 53 procent.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning