Bästa luftkvaliteten någonsin uppmätt i huvudstadsregionen

Här mäter Anssi Julkunen halten av koldioxid vid Backasgatan i Helsingfors. Bilden är tagen i december 2020. Bild: Niklas Tallqvist

Helsingforsregionens miljötjänster ser två anledningar till att 2020 innebar den renaste luften någonsin.

Samtliga elva mätstationer i huvudstadsregionen indikerade god eller nöjaktig luftkvalitet 95 procent av tiden förra året, skriver Helsingforsregionens miljötjänster HRM i ett pressmeddelande på måndagen.

Det är nytt rekord för hela den period då luftkvaliteten mätts, det vill säga sedan 1980-talet.

Särskilt i trafiken har utsläppen av gatudamm och kvävedioxid minskat.

"På mätstationer vid livligt trafikerade rutter minskade kvävedioxidhalten med hälften i början av pandemin", säger HRM:s luftskyddsexpert Jarkko Niemi i pressmeddelandet.

Trafiken ökade under semesterperioden på sommaren, men sett till hela året gick kvävedioxidhalten ned med en tredjedel jämfört med ett år med normal trafik.

HRM har elva mätstationer i huvudstadsregionen:

Skatudden

Centrum

Berghäll

Tölö tull

Backasgatan

Botby

Mattby (Esbo)

Alberga (Esbo)

Luk (Esbo)

Dickursby (Vanda)

Rödsand (Vanda)

Mindre gatudamm

Den rena luften berodde inte endast på att arbetspendlingen minskade.

Även den exceptionellt milda vintern 2020 spelade in. Gatorna sandades inte i lika hög utsträckning som vanligt.

"Vid de flesta mätstationerna som har livlig trafik minskade antalet dammiga dagar med minst hälften", säger Jarkko Niemi vid HRM.

Gatudammet förorenade luften ovanligt tidigt förra året, redan i januari–mars.

Vedeldning medför föroreningar

Det här året har börjat likadant med renare luft än vanligt, men Jarkko Niemi ser två fenomen som försämrar luftkvaliteten under en kall vinter:

"Avgaserna har i kallt, vindstilla väder medfört förhöjda nivåer av kvävedioxid. Dessutom ser vi kvällstid höga nivåer av mikropartiklar i villaområden."

Kväveoxider, NOx: Härstammar särskilt från dieseldrivna fordon och lastbilar. Skadligast är kvävedioxid, NO2, som krymper strupen och orsakar luftvägsproblem speciellt hos barn och astmatiker.

Luftpartiklar, PM10 och PM2,5: Uppstår bland annat vid vedeldning och dubbdäcksslitage. Siffrorna 10 och 2,5 betyder att partiklarna är mindre än tio respektive 2,5 mikrometer i diameter.

PM2,5 kan även komma in i Finland från utlandet. De kan färdas in hela vägen till botten av lungorna.

Källa: Helsingforsregionens miljötjänster, Naturvårdsverket i Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning