Bästa boken om Tove, en bra och Helene

Bild:

I väntan på Zaida Bergroths film om Tove Jansson med Alma Pöysti i huvudrollen hinner ni läsa den allra bästa och viktigaste boken om Jansson i helfigur: Brev från Tove Jansson, redigerad av Helen Sve...