Bäst på att vara sämst

Tone Schunnessons roman utspelar sig i förtingligandets värld, där jaget värderas utifrån följarnas antal och hur många som känner igen en på gatan. Bild:

Då huvudpersonen Bibbs trampar omkring i ett ingenmansland och berättelsen känns tjatig går det alltid att fokusera på språket i Tone Schunnessons roman.

I Tone Schunnessons debut Tripprapporter levde en del enskilda scener starkt, medan helheten var splittrad och berättelsens rörelse framåt hackig. I alla händelser har den bland en del yngre skr...