Bäst för polisens fortsatta förtroende

Bild: Martti Kainulainen

De högsta polisernas roll och ansvar i anknytning till härvan kring Jari Aarnio får inte vara oklar.

Fallet Jari Aarnio är en verklig långkörare och ett rättsfall som saknar motstycke i Finland. Förgreningarna i fallet är också många och långa. I ändan av några trådar finns personer som sitter eller har suttit i landets högsta polisledning.

Riksåklagaren Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt och brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet mot ex-polisöverdirektör Mikko Paatero, mot tidigare polischefen i Helsingfors Jukka Riikonen och mot den nuvarande polischefen Lasse Aapio.

Det är uppseendeväckande då höga polischefer sitter sida vid sida på de åtalades bänk. Samtidigt visar det hur stark den finländska demokratin och rättsstaten är.

Det gäller också att minnas att åtal inte nödvändigtvis innebär att en person befinns skyldig och blir dömd.

De åtalade misstänks för att inte tillräckligt noggrant ha haft koll på de metoder som narkotikapolisen använde sig av då den vid det här laget dömda chefen Jari Aarnio höll i trådarna.

En chef är en chef och hen har ansvar för det som de underordnade gör. Hen kan givetvis inte själv hålla ett öga på allt och alla, men en organisation bör vara uppbyggd så att oegentligheter eller ifrågasatta metoder kommer till chefens kännedom. Det är på chefens ansvar.

Vi måste kunna lita på att polisens kontakt med exempelvis den undre världen sker på ett transparent och kontrollerat sätt.

Polisen i Finland har haft ett grundmurat gott rykte och ett högt förtroende bland folket. Hittills har fallet Aarnio inte nämnvärt förändrat detta, men om de nu åtalade cheferna och före detta cheferna också befinns skyldiga kan polisens goda anseende få sig en törn. Det är en lång process att bygga upp ett förtroende och om det förloras återfås det inte i all hast.

För förtroendets skull är det av högsta vikt att det här fallet utreds så grundligt det bara är möjligt. Det är för alla parter bra att saken nu prövas i rättsinstans så blir inga frågor öppna.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03