Barona köpte Opteam

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Barona Group har köpt Opteam Yhtiöt som därmed blir en del av Baronakoncernen.

Tillsammans sysselsätter företagen cirka 25 000 personer om året, huvudsakligen i Finland. Baronas uppskattade omsätttning var i fjol cirka 270 miljoner euro och Opteams cirka 50 miljoner euro.

Företagsköpet omfattar inte affärsverksamheten hos de franchiseföretagare som hör till Opteamkedjan. Deras verksamhet fortsätter som tidigare.

Opteam fortsätter under sitt eget varumärke. Bolagets vd Minna Vanhala-Harmanen och resten av den operativa ledningen fortsätter som tidigare och köpet har inga personaleffekter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46