Barockfest med klaverensembler, klassiker och överraskningar

Bild: Skivkonvolut

J. S. Bachs populära flercembalokonserter får en skarp och balanserad tolkning. Ett roligt klavikordverk av Johann Gottfried Müthel fångar uppmärksamheten på Aapo Häkkinens skiva.

Ensembler med flera klaverinstrument i solistposition är en fest för musikerna – det är inte alltför ofta som fler än två knivskarpa klavermusiker får spela i samma verk. Bachs konserter för tre och f...