Barnträdgårdslärare protesterar låga löner: "Tror folk fortfarande att vi bara sitter i sandlådan?"

Riia Forss-Ilves, Michaela Lindholm, Minna Nevala-Lehtonen och Malin Bäckström arbetar som barnträdgårdslärare i Grankulla. De kom till Helsingfors för att delta i demonstrationen för höjda löner på lördagen. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

2 300 euro i månaden räcker helt enkelt inte. Det anser de barnträdgårdslärare som demonstrerade för höjda löner i Helsingfors på lördagen.

Demonstrationen ordnades för andra gången av folkrörelsen Lekpengar duger inte (Ei leikkirahaa) som vill höja barnträdgårdslärarnas löner och förbättra anställningsförhållandena.

Rörelsen, som föddes på sociala medier, består av barnträdgårdslärare, men även föräldrar, mor- och farföräldrar huvudsakligen från huvudstadsregionen. Deras mål är att höja lönen till 3 000 euro i månaden.

– Den nuvarande lönen motsvarar inte arbetskraven och ansvaret. Ansvaret och kraven har ökat i och med den nya läroplanen samt lagen för småbarnspedagogik. Barnträdgårdslärare har mer planerings- utvecklings och utvärderingsskyldigheter än tidigare. Det borde synas i våra löner, men det gör det inte, säger barnträdgårdsläraren Riia Forss-Ilves.

Barnträdgårdslärarnas lönenivå har varit aktuell sedan det kom fram att kommunerna i huvudstadsregionen inofficiellt kommit överens om att inte höja daghems- och förskolepersonalens löner och därmed inte konkurrera om personalen.

I Grankulla, där Forss-Ilves arbetar, är grundlönen för en barnträdgårdslärare drygt 2 300 i månaden. Detsamma gäller i Helsingfors, vilket nästan är på samma nivå som den avtalsenliga minimilönen.

– Vi studerar i tre år på kandidatnivå för en lön på 2 300. Vilka andra som har studerat på den nivån har en så låg lön, frågar sig barnträdgårdslärare Malin Bäckström.

– Undrar om folk fortfarande tror att vi bara sitter i sandlådan?

Ett tusental människor deltog i demonstrationen som ordnades för andra gången av folkrörelsen Lekpengar duger inte. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Bäckström anser att kommunerna kunde göra mycket mera i frågan, eftersom att de kan välja att betala mer än minimilönen. I exempelvis Tusby och Ingå ligger lönerna över 2 500. Där är det inga svårigheter att hitta behöriga barnträdgårdslärare.

– Beslutsfattarna hävdar att det är fackens uppgift att höja lönerna, trots att det nog är politiska beslut, inflikar Forss-Ilves.

Lönerna för barnträdgårdslärare är även i allmänhet högre i övriga Norden, och Bäckström önskar att man också kunde värdesätta arbetet högre även här i Finland.

Brist på behöriga

Bristen på behöriga är ett trist faktum i många kommuner. För tillfället fattas 600 behöriga barnträdgårdslärare bara i huvudstadsregionen.

– På daghemmet där jag jobbar har vi haft brist på både behöriga och vikarier i flera år. Vi som är behöriga har mera ansvar och mera arbete på grund av att obehöriga vikarier behöver handledning och stöd, säger Ilves-Forss.

Forskning har visat att småbarnspedagogiken måste hålla en hög kvalitet för att den ska ha en positiv effekt. Hög kvalitet innebär behörig personal med pedagogiskt kunnande.

Demonstranterna marscherade från Medborgarplatsen till Senatstorget i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

I Grankulla har man höjt lönerna för socialarbetare, socialhandledare och skolsekreterare – men barnträdgårdslärarnas löner har inte höjts. Där har man skapat ett invånarinitiativ för att höja lönerna, vilket även många föräldrar skrivit på.

– Också föräldrarna är oroliga, säger barnträdgårdsläraren Michaela Lindholm.

Hon nämner att lönen verkligen inte räcker till för ensamstående föräldrar. Hon tror att tiden för förändring är nu.

– I dessa metoo-tider så känns det som att det nu är vår tid att träda fram och visa att detta inte är okej.

På demonstrationen talade bland annat Svenska kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren (SFP).

– Skulle den här branschen vara en mansdominerad bransch skulle vi säkert inte vara här i dag.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning