Barnskyddet kan bryta mot lagen

Personer som jobbar i samarbete med barnskyddet misstänker att verksamheten bryter mot lagen.

Enligt källorna ska man i enlighet med barnskyddslagen kontakta barnet och familjen inom sju dagar efter att man fått kännedom om ett eventuellt barnskyddsbehov.

Inom barnskyddet i Helsingfors tolkar man lagen så att man inte behöver kontakta familjen omedelbart. Enligt barnskyddet bedömer man situationen genast och vidtar behövliga åtgärder. En del av familjerna kontaktas inom sju dagars tid.

Enligt barnskyddslagen ska bedömningen av stödbehovet inledas inom sju dagar och slutföras inom tre månaders tid efter att det eventuella behovet för barnskyddstjänster kommit fram.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46