Barnskyddet har ingen tid för barnen

Fyra av fem som jobbar i barnskyddet anser att de har för lite tid för barnen i sitt dagliga arbete. Bild: SPT/Flickr/Derek Mindler

Fyra av fem som jobbar i barnskyddet anser att de har för lite tid för barnen i sitt dagliga arbete. Det visar två nya utredningar som har gjorts av Centralförbundet för barnskydd.

Allt fler socialarbetare som jobbar i barnskyddet upplever stress och otillräcklighet på jobbet. Över två tredjedelar överväger att byta bransch. De största bakomliggande orsakerna till det här utgångsläget är alltför knappa resurser, en hård arbetstakt, dålig arbetsledning och låga löner, uppger Centralförbundet för barnskydd i ett pressmeddelande.

Enkäten har gjorts i samarbete med fackförbundet Talentia och resultaten bygger på enkätsvar från sammanlagt 281 socialarbetare eller familjearbetare som jobbar med barnskyddsfrågor.

Fyra av fem eller 79 procent av dem som svarade på enkäten anser sig behöva mer tid för att träffa sina klienter, alltså barnen, i sitt dagliga arbete. Alltför mycket tid går till administration och dokumentation, anser socialarbetarna. Hela 38 procent av de socialarbetare som svarade på enkäten uppger att de använder mindre än 10 procent av sin arbetstid på att tala med de barn som har rätt till barnskyddstjänster.

Centralförbundet för barnskydd offentliggjorde enkäterna på måndagen. Utredningarna ingår i en publikationsserie som utvärderar det finska barnskyddet ur olika perspektiv.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03