Barnskötare nöp flicka på svenskt daghem i Esbo – dömdes för misshandel

Tingsrätten valde att tro på den 4-åriga flickans ord och dömde barnskötaren för misshandel. Bild: Mostphotos

Pappan upptäckte blåmärket på flickans axel. Västra Nylands tingsrätt har dömt en barnskötare på ett svenskt gruppfamiljedaghem i Esbo för misshandel.

Västra Nylands tingsrätt gav i fredags en dom i ett fall som utspelade sig på ett svenskspråkigt gruppfamiljedaghem i Esbo i maj 2017.

Fallet gäller en drygt 60-årig kvinna i personalen och en 4-årig flicka. Enligt åtalet hade kvinnan knipit eller tryckt på flickans axel så att hon kände smärta och fick ett blåmärke. Åklagaren krävde att kvinnan skulle dömas för misshandel.

Flickans försvar upprepade åklagarens krav och krävde dessutom 1 000 euro plus räntor som skadestånd för sveda och värk.

Kvinnan bestred åtalet.

En grundlig process

Under handläggningen av ärendet tog rätten del av en inspelning där flickan berättade om händelsen på en rättspsykiatrisk enhet för barn och ungdomar. Enligt flickan skedde misshandeln när barnen skulle sova dagssömn.

Flickan sade att kvinnan knep henne. På inspelningen använde hon uttrycken "skrapa", "kipit" och "tryckt".

Rätten hörde inte flickan personligen.

Däremot hörde rätten flickans föräldrar. Enligt pappan hade flickan sagt att kvinnan hade gjort henne illa på dagiset. Flickan hade också sagt att hon hade sovit fel väg.

Mamman berättade likartat. Hon och flickan hade pratat om saken i telefonen i och med att föräldrarna var mitt i en skilsmässoprocess.

Föräldrarna berättade också att de kom överens om att ta upp saken på daghemmet, men att den diskussionen inte gick vidare. Så småningom flyttade flickan till ett annat dagis.

En annan kvinna som jobbade på dagiset berättade om samtalet med föräldrarna och att daghemmet därefter sett till att den åtalade kvinnan inte jobbade i sovrummet.

Enligt kollegan hade man på daghemmet noterat att kvinnan behandlade flickan annorlunda än resten av barnen.

Rätten hörde också den åtalade kvinnan själv. Hon berättade att hon mindes en enda situation där hon eventuellt kan ha skadat flickan av misstag.

Enligt henne skulle barnen sova dagssömn när flickan bad henne stanna kvar vid våningssängen. Då var det möjligt att kvinnans armbåge slog till flickan.

Flickans berättelse trovärdig

I sitt avgörande anser tingsrätten att flickans berättelse var trovärdig. Diskussionen flöt naturligt, flickan berättade om händelsen på ett ålderstypiskt sätt och utan att överdriva.

Enligt rätten fanns det inga skäl att tro att föräldrarnas skilsmässa hade något att göra med blåmärket.

Därmed valde rätten att döma kvinnan för misshandel.

Enligt rätten kan misshandeln i sig betraktas som ringa. Det som däremot gör saken allvarligare är att förövaren var vuxen och ansvarig för offrets, flickans, välbefinnande. Av den anledningen kunde misshandeln inte betraktas som lindrig i sin helhet.

Dyr affär

Rätten dömde kvinnan till 50 dagsböter, vilket i det aktuella fallet blir 1 000 euro. Dessutom dömdes kvinnan att ersätta flickans rättegångskostnader som uppgick till kring 2 500 euro och betala skadestånd för smärtan.

Rätten ansåg att den korrekta summan för skadeståndet var 500 euro plus räntor.

Gruppfamiljedaghemmet har sedermera stängts. Barnen och personalen har flyttat över till ett annat daghem.

Med anledning av ärendets känsliga natur uteblir gruppfamiljedaghemmets namn ur artikeln. Domen har inte vunnit laga kraft.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning