Barnporrdömd fick driva daghem i flera år

Tammerfors stad stänger det privata daghemmet ABC. Bild: Lehtikuva / Kalle Parkkinen

Daghemsföretagaren åkte dit för innehav av barnporr. Han fick fortsätta driva daghemmet under löfte om att aldrig jobba ensam. Han svek, och nu ska daghemmet stängas.

Tammerfors stad kommer att stänga ett privat daghem. Daghemsföretagaren hade år 2010 fått böter för innehav av barnpornografi. Då ställde staden som krav att företagaren inte skulle vara ensam med barngruppen. Vid ett övervakningsbesök i december visade det sig att företagaren inte följde överenskommelsen.

Tammerfors stads direktör för daghems- och skolväsendet Kristiina Järvelä säger att företagaren bröt mot förbudet upprepade gånger genom att ta emot och skjutsa barn på egen hand.

Barnens föräldrar och daghemmets personal fick höra om företagarens dom vid ett diskussionsmöte på tisdagen.

– Största delen av föräldrarna var vantrogna. Verksamheten har varit omtyckt och personalen kompetent, säger Järvelä.

På daghemmet går 23 barn. Familjerna får byta till ett annat daghem redan på onsdag.

Staden ingick avtalet med företagaren 2011. Med den information man har i dag skulle ett motsvarande avtal enligt inte ingås, menar Kristiina Järvelä.

– Tammerfors stad har uppenbarligen begått allvarliga misstag i fallet. I ljuset av vad vi nu vet skulle företagaren inte ha haft förutsättningar att fortsätta.

Daghemsföretagaren svarade inte på FNB:s förfrågan om en kommentar på tisdagskvällen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46