Barnombudsmannen stöder förbud mot könsstympning

Tuomas Kurttila. Bild: lehtikuva/Vesa Moilanen

Barnombudsmannen stöder familje- och omsorgsminister Annika Saarikkos (C) tanke att förbjuda könsstympning av flickor och kvinnor med en skild lag. Saarikko förde fram sitt förslag i en intervju vid Yles A-Studio i måndags.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila säger i ett pressmeddelande att han stöder ett förbud mot både manlig och kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning uppfyller enligt gällande finländsk lagstiftning brottsbeskrivningen för misshandel och grov misshandel. Det finns trots detta ingen skild lagstiftning om saken.

– Det är av högsta prioritet att skydda barn genom lagstiftning. Vi måste tala om könsstympning både då det handlar om flickor och då det handlar om pojkar. Det handlar om skadliga traditioner och lagstiftarna måste visa en klar linje i frågan, säger Kurttila.

Kurttila anser att samhället borde förhålla sig betydligt mer kritiskt till icke-medicinska omskärningar av pojkar jämfört med nuläget.

För två år sedan gav Social- och hälsovårdsministeriet anvisningar som avser att försäkra att omskärning av pojkar utan medicinska grunder ska genomföras under trygga omständigheter.

Barnombudsmannen har nu lämnat in ett förslag till ministeriet om att förbereda lagstiftning gällande icke-medicinsk omskärning av pojkar. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning