Barnombudsmannen ryter till om fars dag

Bild: Mostphotos

Tuomas Kurttila säger till Iltalehti att det inte finns någon orsak att frångå traditioner.

Iltalehti berättade på torsdagen att två finskspråkiga daghem i Helsingfors väljer att ersätta fars dag med ett könsneutralt alternativ.

– Det finns flera olika sorters familjer i Helsingfors. Här lägger vi barnet i centrum. För barnet är det viktigt att någon närstående deltar i våra frukosttillfällen. Nu ska vi se vilket mottagande det här får, sade daghemmets chef till Iltalehti.

Alternativet kallades för närståendedag, på finska läheisenpäivä.

Nyheten spreds snabbt och väckte stort engagemang i sociala medier. Senare på dagen meddelade Helsingfors stad att fars dag inte alls ska ersättas. Fars dag ska fortsätta vara fars dag heter det, och att far såsom andra närstående är varmt välkomna.

Nu har även barnombudsmannen Tuomas Kurttila gett sig in i debatten. Han säger till Iltalehti att fars dag och mors dag ska bestå.

– Jag vädjar till kommunerna att inte göra om mors dag och fars dag till närståendedagar. Man ska inte underskatta barn, säger han till Iltalehti.

Med det menar han att man inte behöver skydda barn från besvikelser.

Enligt Kurttila har närståendedagen också varit på tapeten i samband med den nya planen för småbarnspedagogik.

– Där fanns det inget stöd för den, säger han enligt tidningen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46