Barnmorskor i Sverige larmar om BB-kris

Lyckligt slut. – Om det finns någon vård vi kan planera för i förväg är det förlossningsvården, men vi klarar det inte i Sverige, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Under flera år har det hon benämner som en kris inom förlossningsvården eskalerat. Bild: Mostphotos

Fullsatta BB-avdelningar, föderskor som flygs till Finland och barnmorskor som slår larm – diskussionen om det som kallas förlossningskrisen går het i Sverige. I dag ordnas marscher i protest mot nedläggningar samt resurs- och tidsbrist.

STOCKHOLM En blå skjorta, ergonomiska sandaler och vita byxor – med fläckar av mensblod. När barnmorskan Petra Vinberg Linder i sommar lade ut en bild på sina arbetskläder efter ett arbetspass på Södersjukhuset i Stockholm blev genomslaget stort. Under natten hade hon ensam ansvarat för tre förlossningar, och inte ens hunnit gå på toaletten för att byta binda.

Flera följde efter, bland andra Hannah Dahlbäck som delade en bild med sina anteckningar över läget på förlossningsenheterna i Stockholm och närliggande orter under en natt: fullt på åtta av tio sjukhus.

Stressen och platsbristen är så stor inom förlossningsvården på flera håll i Sverige att många beskriver den som en kris, inte minst barnmorskorna själva.

Speciellt har läget i Stockholm uppmärksammats. Fler kvinnor än tidigare har tvingats utanför Stockholms län för att föda (i juli trettiofyra personer) och nio procent skickades till ett annat sjukhus än de hade önskat i förväg.

Jag har aldrig varit med om det här tidigare, och jag får medhåll av alla när jag säger det

I vissa fall har det inte gått att hänvisa kvinnor vidare och de har fått föda i mottagningsrum, har bland annat Dagens Nyheter rapporterat.

Uppsala universitetssjukhus igen har hyrt neonatalplatser i Åbo.

Jane Stegring, vice avdelningsordförande vid fackliga Stockholms vårdförbund, säger att situationen är exceptionell.

– Jag har aldrig varit med om det här tidigare, och jag får medhåll av alla när jag säger det.

"Sommar året runt"

Johan Bratt, chefsläkare för Stockholms läns landsting som administrerar och finansierar vården, säger i ett pressmeddelande att läget är ansträngt. Enligt honom beror det på bemanningsproblem på flera enheter i kombination med en topp i antal födslar – allt fler barn föds på sommaren.

Sineva Ribeiro, ordförande på Vårdförbundet nationellt, säger ändå att situationen i Stockholm eller på andra enheter i landet inte längre är ett sommarfenomen.

– När jag pratar med våra medlemmar kommer det fram att det är sommar året runt.

Både hon och Stegring menar att patientsäkerheten är hotad då barnmorskan tvingas lämna rummet i det direkta förlossningsskedet för att gå till en annan sal för att se till en annan föderska. Johan Bratt säger ändå till SVT att förlossningarna i Stockholms län är trygga, också under sommarmånaderna.

Socialstyrelsen har visat att förlossningsskadorna och de akuta återinskrivningarna av mödrar har ökat i Sverige, och just i Stockholm är förlossningsskador vanligast.

Fullsatt. Det var efter ett nattpass vid Södersjukhuset i Stockholm utan några som helst pauser som barnmorskan Petra Vinberg Linder lade upp en bild på sina blodiga arbetskläder. I länet finns sex förlossningsenheter, Södersjukhuset är det största. I Stockholmsområdet kommer det enligt landstinget som administrerar vården att vara ont om platser ännu i fem år. Bild: Mostphotos

Negativ trend

Hur har det då blivit så här?

Ella Bohlin är landstingsråd, den högsta politikern, med ansvar för förlossningsvården i Stockholms län. Hon säger att det bland annat handlar om att företaget som drev privata BB Sophia stängde förlossningskliniken för ett år sedan – med motiveringen att den ersättning som landstinget betalade inte var tillräcklig.

Förenklat kan man säga att pengarna följer med patienten så att landstinget betalar samma summa till vårdgivaren, oberoende om den är privat eller offentlig.

Nya enheter ska komma till i Stockholmsområdet, både privata och offentligt drivna, men de är inte klara på ett bra tag. Och befolkningsökningen är snabb i Stockholmsområdet samtidigt som bristen på barnmorskor är stor.

Barnmorskor har lämnat jobbet eller sökt sig till andra arbetsuppgifter, inte sällan utan treskiftsjobb.

– Det är en negativ trend. Om någon lämnar yrket blir det ännu tuffare för dem som är kvar, säger Ella Bohlin.

Där vårdfacket menar att politiker och tjänstemän har vaknat sent, räknar hon ändå upp åtgärder som landstinget har gjort med tanke på sommaren, bland annat genom att skjuta till extra pengar per förlossning till förlossningsklinikerna, så att de som gör extra turer eller kortar sin semester får en ersättning.

Kvinnor erbjuds också tidig hemgång, så att man åker hem direkt från förlossningsavdelningen sex till tolv timmar efter födelsen.

Det är en negativ trend. Om någon lämnar yrket blir det ännu tuffare för dem som är kvar

Regeringen reagerar

I takt med att läget inom förlossningsvården har diskuterats allt mer har den svenska regeringen också reagerat och gav den en halv miljard kronor extra i en tilläggsbudget i våras. Summan ska bland annat gå till att utbilda fler.

Sineva Ribeiro anser att en statushöjning av barnmorskeyrket är avgörande för att locka fler till yrket, enbart studieplatser räcker inte.

När Dagens Nyheter frågar partierna i Stockholm hur de vill lösa krisen är ökad bemanning och en starkare ställning för barnmorskor en gemensam nämnare. Däremot råder det olika åsikter om det så kallade fria vårdvalet som gäller inom förlossningsvården. Där Socialdemokraterna vill avskaffa den upphandlingsformen vill Moderaterna utveckla den.

Också föräldrar organiserar sig nu. I dag ordnar Födelsevrålet, en brukarorganisation för födande, demonstrationer på ett femtontal orter för att, som de uppger, stoppa förlossningskrisen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning