Barnens ansvar

Barnkonventionen – eller diskrimineringslagstiftningen – vem är regelverken till för? Ytterst för barnen eller de som riskerar att bli diskriminerade.

– Det börjar redan på dagis, vi måste börja med barnen! Så resonerar en del om traditionella könsroller och stereotypa utbildningsval. Någon hävdar att det beror på generna – pojkar som leker me...