Barnen och "morsa-nätverk" binder starka band och trotsar olikheterna mellan Jenni Klippa och Nina Österholm

– Bara du inte försöker frälsa mig! Jenni Klippa (t.h) är agnostiker och Nina Österholm tror på Gud. Deras livssyner krockar inte eftersom de ger varandra mycket plats. Bild: Cata Portin

Det var barnen som förde dem samman och skapade klistret mellan Jenni Klippa och Nina Österholm. I dag står deras vänskap på egna ben och klarar av att överbrygga deras olika grundsyn på livet och tron. Det handlar om respekt.

Väldigt många föräldrar känner igen sig i beskrivningen av hur småbarnstiden och föräldraledigheten gör att man lätt blir isolerad och ganska ensam. Men många vittnar också om nya vänskaper som knutit...