Barnen är absolut i fokus

Hur familjeledigheten byggs upp ska vara familjens eget beslut.

Eva Hannus tar i HBL 6.9 upp attityder kring föräldraskap och nämner i sammanhanget SFP:s familjepolitik. Hannus skriver att SFP har en omänsklig attityd när det gäller föräldrarollen, vilket kan "läsas mellan raderna".

SFP har i sitt familjepolitiska program lyft fram vikten av barnets bästa och att alla barn och unga ska få bli sedda, hörda och bekräftade. Vi framhåller vikten av att systemet med familjeledigheter tryggar barnens välfärd och främjar jämställdheten på arbetsmarknaden, samtidigt som flexibla lösningar inom familjen ska stöda en trygg vardag.

Att stärka kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden genom ett jämställt familjeledighetssystem och lönejämställdhet lönar sig för alla, även för barnen. Att vi ska ta vara på våra barn är alltså absolut i fokus.

Men hur familjeledigheten byggs upp ska vara familjens eget beslut i stället för att systemet uppmuntrar en av föräldrarna att avstå från arbetslivet.

Cecilia Ehrnrooth kretsordförande, SFP i Helsingfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning