Barn till höger, vuxna till vänster – ett utmärkt koncept

Bland föräldrarna var domen samstämmig: Vilket briljant koncept! Nu måste andra ta efter!

Många gånger har jag prisat Netflix, Arenan och on-demand-tv överlag för att den tillgängliggör kvalitetsdrama i mitt liv som småbarnsförälder. I en kaotisk familjevardag kan det vara svårt nog att ta...