Barn som far illa och gör illa

Bild: Cata Portin

I år misstänks ovanligt många personer under 18 år för brott mot liv. Både polisen och barnombudsmannen säger med kraft att samhället nu måste ingripa – med konkreta handlingar.

Brottslighet bland unga minskar. Så har det varit hela 2000-talet och det är viktigt att hålla i minnet.Men en liten del ungdomar mår dåligt, sämre än tidigare. Vi måste kunna hjälpa dem för att undvi...