Barn ska inte skiljas från sina mammor

Barn, och i synnerhet traumatiserade barn, bör inte skötas av personer i 8-timmars pass.

I HBL (30.5) ingick en artikel om de finländska IS-familjerna under rubriken "Svårt att inte ta hem mammorna", som citerade barnkonventionen enligt vilken barnets intresse skall prioriteras i alla beslut och att ett barn inte bör skiljas från sina föräldrar.

I Finland har vi erfarenheter av att sända barn, utan sina föräldrar, till ett annat land. Det skedde under kriget (1939–1944) då Sverige, men också Danmark och Norge tog emot cirka 70 000 ensamkommande barn för att skydda dem från krigets fasor. Barnen kom för det mesta till familjer som bemötte dem som familjemedlemmar.

I en avhandling om finska barn som blev kvar i Sverige efter krigets slut framkom tydligt att evakueringen fick långvariga konsekvenser. Också forskning om krigsbarn, som återvände till Finland efter krigets slut, har påvisat att evakuerade flickor hade en lite förhöjd risk att insjukna i depression, men deras döttrar hade en kraftigt ökad risk jämfört med ett kontrollmaterial. Många krigsbarn var traumatiserade av sina upplevelser. Trots att många också hade det bra i Sverige delar de flesta på en bestående upplevelse av att ha övergivits och av mindervärdighet. Att skilja barn från sina närstående måste undvikas på alla sätt.

Om de finska barnen från Syrien skulle komma till Finland utan sina mödrar skulle de då placeras i något slag av gemensamt boende, utan en stabil föräldragestalt? Barn, och i synnerhet traumatiserade barn, bör inte skötas av personer i 8-timmars pass. Beslutsfattarna påtar sig ett ansvar vars konsekvenser är oförutsägbara.

Barbara Mattsson, psykologie doktor, Nina Santavirta, docent, Helsingfors

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning