Barn och unga prioriteras i Kulturfondens 2017-stöd

– Det var en grannlaga uppgift att sortera ansökningarna. Vi valde valt att prioritera det som berör barn, unga och framtiden, samt lokala och regionala projekt framför stora nationella, säger kulturombudsman Annika Pråhl. Bild: Stefan Holmström

Kulturfonden beviljar bidrag till 34 samfund för satsningar under självständighetens jubileumsår 2017.

– Vi har valt att prioritera det som berör barn, unga och framtiden, samt lokala och regionala projekt framför stora nationella, säger kulturombudsman Annika Pråhl.

Allt som allt sökte 111 föreningar, organisationer och kommuner stöd i Finland 100-omgången, sammanlagt 5,5 miljoner euro. Kulturfondens pott var 700 000.

– Det var en grannlaga uppgift att sortera dem. Den största mottagaren är ett filmprojekt som får 150 000 euro. Det minsta bidraget är 3 000, säger Pråhl.

Listan över de som fått stöd offentliggjordes på måndag.

– Det finns satsningar som nu fått stöd, men som kommer att avslöjas först senare. Två av stödmottagarna vill gå ut med nyheten själva.

Det kommer inte att bli en ny ansökningsomgång som är specifikt ämnad för jubileumsåret, säger Pråhl. Däremot är det möjligt söka andra kulturfondsbidrag för att ordna något under året då Finland har varit självständigt 100 år.

Ingen ny 2017-pott

Ett villkor för stöd var att satsningen också godkänts som en del av det officiella programmet av sekretariatet för Finland 100 år. Ett annat villkor var att tilldragelsen skulle falla inom ramen för Kulturfondens uppdrag och stöda konst, kultur och utbildning på svenska Finland.

– Det trevliga var att det fanns några kommunala projekt som involverade kommunerna på ett brett plan genom att engagera skolor, daghem, medborgarinstitut och föreningar.

De uppställda målen för jubileumsåret är att belysa lika mycket nutid och framtid som dåtid.

– Största delen av de som ansökt hade tagit fasta på den historiska aspekten. Vi var kanske lite besvikna på att så få hade valt dagens Finland och framtiden, säger Pråhl.

Kulturfondens 2017-pott gällde uttryckligen registrerade samfund. Det finns också privatpersoner och arbetsgrupper som har sökt av de andra bidragen för att ordna något under året då Finland har varit självständigt 100 år.

Totalt har Kulturfonden reserverat 1,2 miljoner för jubileumsåret.

– I summan ingår också tre egna större projekt, som finansieras och organiseras helt av Kulturfonden, men de kan jag inte säga mer om i det här skedet. 

Långfilm Productions Finland, för teveserien Finland 100 år – 12 föremål: 150 000 euro.

Garantiföreningen för Svenska Teatern, för fyra jubileumsproduktioner 2017: 80 000 euro.

Kulturfabriken i Helsingfors, för flerspråkig konsert- och dokumentärfilmsserie med unga låtskrivare: 30 000 euro.

Helsingfors sång- och musikförbund, för förbundets 100-årsfirande: 30 000 euro.

Come to Finland Publishing, för den turnerande affischutställningen Come to Finland: 30 000 euro.

Bildningsalliansen, för att lyfta fram starka kvinnoberättelser i de finlandssvenska regionerna: 15 000 euro.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning