Barn och unga har allt sämre kondition, och coronatiden får fler att sitta stilla

Genom olika övningar mäter man i Move-testet uthållighet, snabbhet, styrka, rörlighet och motoriska grundfärdigheter. Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Mycket sittande och ensidig motion finns bland bovarna bakom en allt sämre kondition bland barn och unga. Coronaepidemin har haft en passiverande inverkan, enligt Mikko Huhtiniemi vid Jyväskylä universitet.

Många barn och unga har så dålig kondition att deras hälsa och funktionsförmåga lider. Vissa kan ha svårt att klara sig genom de vardagliga sysslorna utan att bli för trötta.

Årets resultat från Move-mätningen, som kartlägger konditionen hos barn och unga, är dystra.

– Det syns en tydlig nedåtgående trend i konditionen, säger Mikko Huhtiniemi, utvecklingschef för projektet vid universitetet i Jyväskylä.

Mätningen gällde femte- och åttondeklassare, och kartlade barnens fysiska funktionsförmåga som en del av grundskolans gymnastikundervisning under hösten 2020.

Undersökningen visar att speciellt femteklassarnas kondition har blivit stadigt sämre under de senaste fem åren. I till exempel grenen skyttellöpning där man mäter uthållighet och rörelsefärdighet sprang 41 procent av flickorna i årskurs 5 högst drygt tre minuter, 460 meter, och 45 procent av pojkarna högst fyra minuter, 580 meter.

I rörligheten syns en skillnad mellan könen – flickorna är mer rörliga än pojkarna.

Ett exempel är att en tredjedel av pojkarna i årskurs fem har svårt att göra en armrörelse som visar den naturliga rörligheten i överkroppen. En fjärdedel av pojkarna i årskurs åtta klarar inte sträckning av nedre ryggen i sittande ställning.

– Resultaten är en tydlig följd av en livsstil med mycket sittande och enformig motion, säger Huhtiniemi.

När det gäller muskelstyrka kan skönjas en liten positiv utveckling i fråga om styrkan och uthålligheten i magmusklerna hos eleverna i årskurs 8, i synnerhet hos pojkarna. I fråga om femstegshopp och kast med lyra har inga betydande förändringar noterats.

Därtill har coronaepidemin gjort att barn och unga rör på sig mindre. Huhtiniemi säger att coronan slog hårt mot vardagsmotionen speciellt under våren. Den motion eleverna annars hade fått på vägen till skolan uteblev under en tid.

– Skolgymnastiken och skolans aktiverande roll föll också bort. I vanliga fall deltar alla i gymnastiken oberoende av socioekonomisk status. Om den faller bort har det en inverkan.

Varierande resultat i Svenskfinland

Undersökningen visade att det finns regionala skillnader i de ungas fysiska förmåga.

Resultaten visar att Nyland klarade sig bättre än medianen i de flesta kategorier, men åttondeklassarna fick starkare resultat än femteklassarna. Österbotten klarade sig bättre än medianen i vissa kategorier, men sämre i ungefär lika många. Egentliga Finland klarade sig sämre än medianen i de flesta kategorier.

Femteklassarna i Birkaland sticker ut med bättre resultat än medianen i alla kategorier.

Enligt Huhtiniemi är det svårt att veta exakt vad skillnaderna beror på, men olikheterna mellan stad och landsbygd kan vara en faktor.

– I städer finns hobbyerna ofta närmare och det går att cykla eller promenera till skolan. Utanför städerna använder man bil mera vilket kan minska på vardagsmotionen.

Synliggör vanorna i familjerna

Huhtiniemi framhäver att mätningen också har en viktig roll som pedagogiskt verktyg. Resultaten diskuteras med såväl elever som föräldrar, och kan leda till en vidare diskussion om hurdana motionsvanorna är i familjerna.

Lärarna kan utnyttja informationen för att utveckla gymnastikundervisningen så att den bättre motsvarar de ungas behov.

– Mätningen har en viktig roll med tanke på skolornas hälsogranskningar där resultaten utnyttjas.

Move-mätningen samlade information om över 100 000 barn och unga under hösten 2020.

Genom olika övningar mäter man uthållighet, snabbhet, styrka, rörlighet och motoriska grundfärdigheter.

Målet är att stödja och uppmuntra eleverna att sköta om sin fysiska funktionsförmåga.

Mätningen utnyttjas av staten och kommunerna för att stödja, utveckla och följa med barnens hälsa.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning