Barn och tonåringar kan tvingas vänta på bussarna till skolan

Den som ska till skolan i morgon i huvudstadsregionen kan räkna med längre väntetider både innan och efter skoldagen för att varken tidtabellerna eller turutbudet motsvarar den vanliga vintertrafiken. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

När eleverna återvänder på torsdag saknas en del busslinjer som vanligtvis tar dem till och hem från skolan.

Ända sedan den 20 april har Helsingforsregionens trafik (HRT) kört sina busslinjer på sommartidtabell. Så blir det också i huvudsak framöver. En del av de busslinjer som eleverna vanligtvis använder börjar däremot köra med extra avgångar från och med i morgon. Andra igen återgår till vintertidtabeller skolterminen ut till den 29.5.

"I vissa fall kan vi inte ordna den vanliga bussförbindelsen till skolan. Hur skolorna ordnar lektionerna är delvis öppet i kommunerna och därför har vi inte kunnat anpassa alla tidtabeller med skoltiderna" skriver HRT på sin webbplats.

Den som ska till skolan i morgon i huvudstadsregionen kan räkna med längre väntetider både innan och efter skoldagen för att varken tidtabellerna eller turutbudet motsvarar den vanliga vintertrafiken.

Till Minervaskolan?

Från och med i morgon torsdag kör många tåg med längre tåg under rusningstiderna (måndag till fredag cirka kl. 6-9 och kl. 14.30-18). Det gäller K-tågen på stambanan, I- och P-tågen på ringbanan och E-, L-, U- och Y-tågen samt vissa av A-tågen på kustbanan.

Däremot ändrar inte de nuvarande tidtabellerna för spårvagnarna.

– Många barn tar sig från Busholmen till Taivallahden ala-aste och till Minervaskolan. Det finns inga andra kommunikationsmedel till skolorna på axeln Busholmen- Gräsviken, kommenterar en person på HRT:s webbplats.

Helsingforsregionens trafik konstaterar i en kommentar att de främst försökt återställa trafiken på de linjer vars passagerarmängder i hög grad påverkas om skolorna är öppna.

"I Helsingfors finns inga egentliga skollinjer, men vi följer med situationen" skriver HRT.

Samtidigt skriver HRT att de gör sitt allt för att göra kollektivtrafiken trygg. De rekommenderar att göra skolresan till fots eller på cykel i de fall det är möjligt.

Senast på lördag kommer Reseplaneraren att vara uppdaterad så att man kan se alla de nya avgångarna.

Här är förändringarna per kommun

Helsingfors

Bussarna kör sommartidtabell med färre avgångar. Linje 91(K) kör enligt vintertidtabellen 14-29.5. De första och sista turerna på linjen körs inte.

Esbo

Bussarna kör sommartidtabell med färre avgångar. Det blir ändringar i tidtabellen på linjerna 225, 348 och 349. Förändringarna träder i kraft torsdag den 14 maj och måndag den 18 maj beroende på vilken operatör som sköter linjen. Från och med 14.5 börjar linje 225 köra enligt vintertidtabell. Linjerna 348 och 349 börjar köra vintertidtabell 18.5 för de turerna som betjänar skoleleverna.

Vanda

Bussarna kör sommartidtabell med färre avgångar. Enstaka turer läggas till på linjer som har glesare trafik och som används av skolelever. Också linje 588 återgår till trafiken. Förändringarna börjar gälla torsdag den 14 maj och måndag den 18 maj beroende på vilket trafikföretag som sköter linjen.

Från och med torsdag den 14 maj kör linjerna 443 och 445 extra turer på morgnarna. På eftermiddagen kör turerna på linje 443 längs K-rutten via Luhtabacka. Linje 571 kör extra avgångar på morgnarna och på eftermiddagen så att linjen erbjuder tvärgående förbindelser.

På måndag den 18 maj börjar skollinje 588 köra och samtidigt får linje 335 nya avgångar på morgnarna och eftermiddagarna.

Kyrkslätt

Linje 901(K) i Kyrkslätt kör nästan alla turer med vintertidtabell förutom avgångarna kl. 14.00. Linjerna 906 och 909(K) kör nästan hälften av den vanliga vintertrafiken. Avgången kl. 8.15 från Kaislampi samt avgången kl. 14.30 från Kyrkslätt på linje 908 körs som K-avgångar via Sjökulla skola.

Sibbo

Två turpar körs på linje 993(K) mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo. Övriga turer körs inte. Linjen betjänar även förbindelserna från och till Gesterby och Box. Linjen kör med cirka två timmars mellanrum. Linje 994 kör till Immersby en tur på morgonen och en tur på eftermiddagen. Övriga turer körs inte. Linje 986 kör en tilläggstur till Nickby och en tilläggstur på eftermiddagen. På linje 989 körs cirka hälften av den vanliga vintertrafiken.

Tusby

Kollektivtrafiken i Tusby kör i huvudsak enligt vintertidtabellen 14-29.5. Linjerna 642 och 971 fortsätter att köra enligt de nuvarande sommartidtabellerna.

Linjerna 961, 964, 965 och 966, 967 kör enligt vintertidtabellerna från och med torsdag den 14 maj. De första och sista turerna på linje 965 körs inte. T-turerna på linjerna 965 slutar köra samma dag och körs igen i början av juni.

Linje 665(A) får nya avgångar på morgnarna och eftermiddagarna. Avgångarna körs utöver den vanliga sommartidtabellen för att förbättra servicenivån på den här sträckan. Eftersom turtätheten är cirka 30 minuter kan enstaka skoltider inte beaktas.

Sjundeå

Sjundeå interna linjer kommer också att återgå till vintertrafiken torsdagen den 14 maj. Ändringen gäller linjerna 912, 913, 914, 915, 916 och 917. Sommartidtabellerna startar igen den 1 juni.

Extra tågenheter på kustbanan

Under rusningstid (från måndag till fredag cirkaa kl. 6-9 och 14.30-18 kör E, L, U, Y, I, P och K -tågen med längre tåg.

Följande A-tåg kör med två tågenheter från måndag till fredag från den 14 maj:

från Helsingfors kl. 7.03, 7.53, 8.43, 14.53, 15.13, 15.43, 16.03, 16.33 och 16.53

från Alberga kl. 7.26, 8.16, 9.06, 15.16, 15.36, 16.06, 16.26, 16.56 och 17.16

Gå eller cykla när det är möjligt.

Res bara om du helt frisk och symtomfri.

Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Tvätta dina händer ofta.

Håll avstånd till andra passagerare i den mån det är möjligt. Vänta på nästa tur om den som kommer är full.

Undvik att röra ytor i onödan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning