Barn och smärta

Fortfarande finns det mycket som berör barn som inte får den tyngd i beslutsfattandet som det borde få.

För ett par veckor sedan blev jag ombedd att hålla ett föredrag om något aktuellt tema för en kirurgisk avdelning på Nya Barnsjukhuset. I samband med att jag förberedde mig kom jag att återvända...