Barn och jämlikhet

Det finns ett samband mellan att delta i småbarnspedagogik av hög kvalitet och skolframgång senare.

Först några fakta. Av 3–5-åringarna i Finland deltar 73 procent i småbarnspedagogik, i jämförelse med cirka 95 procent i våra nordiska grannländer, och Italiens och Frankrikes nästan 100 procent...