Barn med två utländska föräldrar begår färre brott – skolframgången påverkas av föräldrarnas ekonomi

Ungdomar i familjer där båda föräldrarna är födda utomlands begår färre brott än medeltalet, det framgår av en stor undersökning bland finländska barn födda 1997. Bild: Ari Sundberg/SPT

Finländska barn som har en eller två utländska föräldrar mår ofta lite sämre än medeltalet. Men det finns också ljusglimtar.

Barn i familjer där en förälder är född utomlands diagnostiseras oftare med psykiska problem än medeltalet. Däremot mår barn där båda föräldrarna är utländska bättre. Det framgår av en stor ungdomsundersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort.

De flesta familjer där en eller båda föräldrarna är födda utanför Finland har det bra. Det finns ändå vissa områden där det syns tydliga skillnader. Ett av dessa områden är omhändertagande av barn. Mängden barn som placeras utanför familjen är dubbelt så stor hos familjer där en eller två föräldrar är födda utomlands.

Enligt THL beror resultaten inte direkt på förälderns födelseland, utan det handlar om en mängd olika faktorer.

Den stora frågan som institutet ställer utgående av undersökningen är om alla barnfamiljer får tillräckligt med hjälp och stöd, oberoende av språklig och kulturell bakgrund.

Ekonomi påverkar skolframgång

I undersökningen framkom märkbara skillnader i föräldrarnas inkomstnivå beroende på födelseland. Speciellt vanliga var långvariga utkomstproblem i familjer där en eller båda föräldrarna är födda utomlands. Föräldrarnas ekonomiska situation korrelerar dessutom med barnens skolframgång. Barn med utländska föräldrar har ett lägre medeltal på sitt avgångsbetyg från grundskolan än andra barn.

"Föräldrarnas ekonomiska situation påverkar på många vis familjens möjligheter att stödja barnets utveckling. Därför spelar föräldrars utbildning och sysselsättning en nyckelroll i att ge barn jämlika premisser", säger THL:s specialforskare Antti Kääriälä i ett pressmeddelande.

Några stora skillnader i ungdomsbrottslighet fann man däremot inte i undersökningen. Barn vars båda föräldrar är födda utomlands har till och med färre brottspåföljder än medeltalet.

I undersökningen har man följt med alla barn som föddes i Finland 1997. Det är första gången som forskare har följt med en hel årskull och undersökt vilken verkan föräldrarnas bakgrund har på barnets omgivning, utveckling och välbefinnande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning