Barn med funktionsnedsättning får inte den hjälp de behöver – föräldrar tvingas agera personliga assistenter

Barn med funktionsnedsättning upplever ojämlikhet. Bild: Pixabay

Många barn med funktionsnedsättning skulle vilja ägna sig åt hobbyer, men får inte tillräckligt med hjälp från samhället. Det framkommer i en ny utredning.

Handikappforum har gjort en utredning om hur barn med funktionsnedsättning upplever sin situation. Enligt utredningen finns det stora brister.

Bland annat uppger 69 procent av barn under 16 år att de skulle vilja delta i fritidsaktiviteter och hobbyer, men att de inte kan göra det på grund av att de inte får tilltäckligt med personlig assistans, färdtjänstresor eller tolkningstjänster.

Föräldrarna till barn med funktionsnedsättning får i stor utsträckning agera personliga assistenter under barnens fritid, skriver Handikappforum i rapporten.

Dessutom framkommer det att många barn med funktionsnedsättning har upplevt både diskriminering och mobbning inom utbildningen.

Handikappforum är en samarbetsorganisation som samlar 30 finländska organisationer och förbund. Handikappforum jobbar för att förstärka jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning