Barn kan förhindra att hunden blir allergisk

Det här är den första undersökningen som visar att barn kan ha inverkan på hundars utvecklande av allergier.Bild: Mostphotos.com

Vi vet att ett husdjur i familjen kan förhindra att barn utvecklar allergier. Nu har det visat sig att det kan vara andra vägen också: barn kan hindra hundar från att utveckla allergier.

Hundar och människor tycks ha en positiv inverkan på varandra, och båda tycks påverkas av var de bor. Människor som bor i staden tenderar över lag att vara mera allergiska än människor om bor på landet. En ny finländsk undersökning som omfattade närmare 6 000 hundar visar att det här även gäller hundar.

– Speciellt förvånade blev vi över sambandet mellan att både hundarna och deras ägare tenderade att få sina allergiska reaktioner samtidigt. Det här tyder på att stadsmiljön är en riskfaktor, säger Jenni Lehtimäki, forskardoktor på Helsingfors universitet, i ett pressmeddelande.

Att husdjur kan ha en inverkan på huruvida små barn utvecklar allergier eller inte är också en vedertagen sanning. Men enligt undersökningen är det också tvärtom.

– Vår undersökning visar att en stor skara barn kan skydda hunden från att utveckla allergier. Så effekten tycks gå i båda riktningarna. Att bo i egnahemshus och att låta hunden vistas ute och träffa andra djur skyddar också hunden mot allergier.

Forskarna är nu nyfikna på att ta reda på om man kan dra nytta av hundar i forskningen kring andra sjukdomar, som cancer och diabetes.

– Hundar får samma sjukdomar som vi människor. Vi ser en ökning av våra vanliga folksjukdomar också hos veterinärerna.

Undersökningen gjordes som ett samarbete mellan flera enheter på Helsingfors universitet. Man använde sig av en biobank för hundar och ett nätverk av hundentusiaster för att samla in materialet till undersökningen. Nu fortsätter undersökandet av övriga riskfaktorer för allergier.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33