Barn har rätt till trygg barndom

Det är för sent att återkalla alkohollagen, tyvärr.

Den nya alkohollagen kan ses som en stor besvikelse. Trots hårt påverkansarbete lyckades inte specialister och organisationer få sina röster hörda. Vi kunde inte förhindra en lag som främst handlar om möjligheten att skaffa alkohol när, var och hur som helst. I den politiska debatten glömdes viktiga aspekter, såsom välmående, hälsa och trygghet.

Barn har rätt till ett speciellt skydd. Att alkohol nu kan införskaffas i allt större mängder och nästan dygnet runt orsakar nya problem för familjer. Föräldrars alkoholanvändning i berusningssyfte kan påverka föräldrars anknytning till sina barn, det är ett hot mot barnets trygghetskänsla och kan skada barns utveckling både psykiskt och fysiskt. Alkoholanvändning kan dessutom försämra föräldrarnas parförhållande. I dagens läge är oron över föräldrars alkoholanvändning redan nu den vanligaste orsaken för en barnskyddsanmälan. Ökade alkoholskador i samhället kommer att på lång sikt påverka barnskyddets möjligheter att hjälpa familjer i utsatta livssituationer.

Det är för sent att återkalla alkohollagen, tyvärr. Därför är det nu viktigt att garantera barnens rätt till en trygg uppväxt. Det är viktigt att barnens rättigheter uppmärksammas genom att konsekvenserna av den nya lagen aktivt följs upp. Barnens röst bör höras i minister Annika Saarikkos nya arbetsgrupp, vilken har som målsättning att evaluera alkohollagens följder. I arbetsgruppen skall barnens behov vara i fokus och gruppen bör arbeta för ett tryggt samhälle för alla. Barnens rättigheter är våra vuxnas ansvar!

Pia Sundell verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland rf, ordförande för barnskyddsgruppen i Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete Niina Kokko specialist, Förbundet för mödra- och skyddshem Tarja Sassi chef för familjearbete, Finlands stödförening för ex-kriminella

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46