Barn har rätt att uppleva naturen

Jag hoppas att hemmet, skolan och hela samhället tar en aktiv roll i att stärka barnens naturkontakter.

Vårt samhälle urbaniseras med snabb takt. På grund av urbaniseringen har speciellt barnens kontakt med naturen minskat. Enligt forskning främjar naturen både psykisk och fysisk hälsa. Naturen kan hjälpa oss att tackla nutidens hälso- och välfärdsutmaningar. Andelen symtom som orsakas av stress ökar bland barn i skolålder. Övervikt och diabetes har blivit allt vanligare. Människor sitter mer, vilket har en koppling till förekomsten av många långtidssjukdomar.

Våra barn växer in i en livsstil där man sitter mycket och rör på sig lite. Det börjar redan i tidig ålder, eftersom daghemsbarn spenderar en stor del av sin dag på plats. I skolan sitter barnen ännu mer, vilket bidrar till att barnet blir främmande för sin kropp och risken att förkasta gymnastik och idrott i ung ålder ökar.

För barnen betyder naturen frihet att röra på sig och hitta på egna lekar – en möjlighet att utveckla sin fantasi. Barnets motorik förbättras då hen rör sig fritt i skogen. Barnet lär sig också att använda alla sina sinnen. Den digitala tidsålderns barn har rätt att uppleva naturen lika som de tidigare generationerna har gjort. I dagens urbaniserade samhälle kräver det lite mer ansträngning att komma till naturen, men det är värt det.

Jag hoppas att hemmet, skolan och hela samhället tar en aktiv roll i att stärka barnens naturkontakter. Därtill behövs det smart stadsplanering, olika skyddsformer för natur och utveckling av hållbar naturturism.

Anette Karlsson socionom (YH), vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning