Barn drar nytta av två dialekter

Bild: Evy Nickström

Barn som växer upp i hem med två dialekter har bättre kognitiva förutsättningar än barn med bara en språkvariant, visar en undersökning vid universitetet i Cambridge. Forskningen visar att nyttan kan vara lika stor som för barn med två hemspråk.

Cambridge-universitetet utförde dialektundersökningen i samarbete med ett universitet på Cypern.

Forskarna observerade barn som talade nygrekiska och cypriotisk grekiska. I undersökningen deltog 64 barn med två språkvarianter, 47 flerspråkiga barn och 25 enspråkiga.

Forskningen visade att barn med två språkvarianter har bättre färdigheter än dem med bara en språkvariant när det gäller minnesförmåga, koncentrationsförmåga och kognitiv flexibilitet. Samma slags kognitiva fördelar har i tidigare forskning kopplats ihop med tvåspråkiga barn.

– Enligt vår forskning är skillnaden mellan språk och dialekter inte så betydande. Systematisk variation mellan två språkformer, till och med språkformer som ligger nära varandra, ser ut att stimulera sinnet och leda till bättre kognitiva resultat, säger doktor Kyriakos Antoniou i ett pressmeddelande.

Globalt fenomen

Forskarna anser att man i dag inte ger dialekter och olika språkvarianter den uppskattning de förtjänar.

Hem där man talar två varianter av samma språk finns runt om i världen. I USA talar miljontals barn både afroamerikansk engelska och vanlig amerikansk engelska i skolan. Samma fenomen märks också i Europa. I de tyska områdena i Schweiz talar man Tysklands-tyska i skolan och schweizertyska hemma.

I Storbritannien blandas dialekterna framför allt med den nya mångkulturella Londonengelskan, som unga och urbana människor talar allt mer. I Storbritannien debatterar man ofta om huruvida det är två olika varianter eller två skilda språk.

Forskarna i Cambridge ska också testa sina teorier i Belgien, där många familjer har flera dialekter och flera språk.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning