Barn är inte nyckeln till lycka säger finlandssvensken – unik rapport undersöker finlandssvenska värderingar

Finlandssvenskarna utmärker sig i att tycka att barn inte är viktigt för ett lyckligt förhållande. Bild: Mostphotos.com

Finlandssvenskar är inte lyckligare än världens folk överlag, däremot är förtroendet för offentlig välfärd högt. Svenska litteratursällskapet publicerar en unik undersökning om finlandssvenska värderingar.

Enligt FN-rapporten The World Happiness Report som publicerades i mars är Finland världens lyckligaste land. Det är en sanning med modifikation. Enligt den unika rapporten EVS Svenskfinland är finländ...