Barmhärtigt eller obarmhärtigt?

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vem har rätt att förbjuda en annan att få sin pina förkortad?

Med anledning av Ulf Emeleus inlägg mot eutanasi (HBL 18.11) vill jag som en av de fem tillskyndarna av medborgarinitiativet "Eutanasi för en god död" framföra följande:

Då jag presenterat vårt förslag för riksdagens social- och hälsovårdsutskott den 9 november uttryckte jag två personliga förhoppningar till riksdagsledamöterna: att de skulle inse och erkänna att det förekommer fall då inte ens den bästa terminalvården lyckas rå på patientens smärtor och lidande och att de skulle göra klart för sig om det i dylika fall är barmhärtigt eller obarmhärtigt att upprätthålla gällande absoluta förbud mot att tillåta dödshjälp.

Emeleus inlägg föranleder ytterligare en förhoppning från min sida: Döm inte ut vårt initiativ utan att ha tagit del av de ytterst strikta krav som vi ställt för att en patient i livets slutskede på sin enträgna begäran skall få befrias från sitt lidande genom att påskynda dödens ankomst.

Anja Terkamo-Moisio, som framlagt en doktorsavhandling om komplexiteten i inställningen till döden och eutanasi (2016), visar bland annat att 74 procent av sjukskötarna och 85 procent av allmänheten i Finland säger sig godkänna dödshjälp som en del av vårdsystemet.

Någon lika tillförlitlig utredning om läkarnas inställning föreligger inte, men läkarförbundet har hittills motsatt sig dödshjälp. Att landets tongivande läkare inom terminalvården, Juha Hänninen som leder Terho-hemmet, numera uttalar sig för dödshjälp då terminalvården inte biter på patientens smärtor, kan vara symptomatiskt för en förskjutning av inställningen inom läkarkåren. Tidigare ansåg han att en legalisering av dödshjälp inte behövdes.

Om någon av religiösa eller andra skäl inte själv kan tänka sig att begära dödshjälp må detta respekteras. Men vem har rätt att förbjuda en annan att få sin pina förkortad?

Henrik Lax Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning