Barackskolan hinner inte till skolstart

Barackplats. Winellska skolans baracker blir sena på grund av problem med byggandet av grunden, bland annat orsakar den porösa jordmånen problem. Bild: Paavo Rantalainen

De tillfälliga byggnaderna som ska inhysa Winellska skolans lågstadieklasser på Gesterby skolcentrums gård i Kyrkslätt blir inte klara så snabbt som väntat. Byggandet av husgrunden har dragit ut på tiden.

Det var meningen att den nya barackskolan skulle stå färdig den 15 augusti, då höstterminen börjar i skolorna i Kyrkslätt.

Winellska skolan har länge plågats av dålig inomhusluft. Till sist gick kommunen med på att ordna med tillfälliga utrymmen för det svenskspråkiga skolcentrets elever från B-byggnaden på skolcentrets gård.

Barackerna beställdes redan på våren, och leverantören lovade att en färdig byggnad i två delar skulle anlända från fabriken i god tid under sommaren.

Enligt kommunens tekniska instans har det varit betydligt svårare än väntat att bygga grunden till byggnaderna. Bland annat är jordmånen mjukare än man trott.

När byggnaderna blir klara är oklart, men att de inte blir färdiga till skolstart står nu klart.

B-byggnaden i Winellska skolan har uppskattats vara i så dåligt skick att den måste rivas. Ett nytt hus skulle byggas i dess ställe.

Om två veckor ska eleverna till en början flyttas till andra delar av skolan, men helt kan man inte undvika att använda B-byggnaden.

I de tillfälliga byggnaderna får uppemot 500 elever plats.

Barackerna har hyrts ut för en femårsperiod och utgifterna är dryga tre miljoner euro. Därtill kommer kostnader för grundandet och driftskostnader som till exempel uppvärmning.

Man är beredd att inhysa också elever från det finskspråkiga lågstadiet i Gesterby, som också de har problem med inomhusluften, i den nya barackskolan.

B-byggnaden i Winellska skolan, som nu antagligen ska rivas, och Gesterbyn koulu har byggts enligt samma ritningar.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning