Bara varannan som fyllt 54 vet hurudan pensionen blir

Hur stor, eller liten, blir pensionen? Det är det många som inte vet. Bild: Lehtikuva/Jarmo Stenmark

Bara hälften av 54–62-åringarna kan uppskatta hur mycket pension de kommer att få. Ännu färre vet hur livslängdskoefficienten minskar pensionen.

Två av tre 54–62-åringar vet att deras egen pension påverkas av hur länge de fortsätter arbeta, visar Pensionsskyddscentralen PSC:s färska undersökning – men hur stor pensionen blir vet betydligt färre.

De som är närmare pensionsåldern, de som avlagt högskoleexamen och de som har höga inkomster kan ge en uppskattning av sin egen pension oftare än genomsnittet.

Livslängdskoefficienten minskar din månatliga pension. Koefficienten beräknas årligen för nya begynnande pensioner. Den minskar till exempel ålderspensionen för personer födda 1956 med 4 procent, när pensionen börjar år 2018 eller senare.

Om du går i pension senare än vid din lägsta pensionsålder får du bättre pension tack vare uppskovsförhöjningen. Din pension höjs med 0,4 procent för varje månad med vilken den senareläggs. Om du skjuter upp pensionen och arbetar tjänar du dessutom in ny arbetspension enligt 1,5 procent av årsarbetsinkomsten.

Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder, minskar den del av pensionen som du tar ut genom förtidsminskningen. Pensionen minskar med 0,4 procent för varje månad med vilken den tidigareläggs. Den förblir förminskad livet ut.

– Arbetslösa och personer med grundläggande utbildning känner mer sällan än genomsnittet till vilken inverkan fortsatt förvärvsarbete har, säger nationalekonomen Satu Nivalainen på PSC, i ett pressmeddelande.

Mer än hälften av 54–62-åringarna känner inte alls till livslängdskoefficienten. Också de flesta som känner till livslängdskoefficienten underskattar dess inverkan.

Ekonomiska sporrar som påverkar pensionens storlek har betydelse för endast en liten del. Även om sex av tio anser att uppskovsförhöjningen är ett incitament för att senarelägga pensionen, upplever endast 15 procent att sporrarna har någon inverkan på deras egna pensionsplaner.

Högre tjänstemän reagerar oftare på ekonomiska incitament. De har också sannolikare än andra för avsikt att fortsätta i arbetslivet efter sin lägsta pensionsålder.

PSC:s enkätundersökning skickades till 4 000 personer våren 2016. Drygt 2 000 personer svarade på enkäten.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning