Bara var fjärde berättar för arbetsgivaren om sexuella trakasserier

EK:s Katja Leppänen säger att EK kan bidra med utbildning för medlemsföretagen för att öka förståelsen för hur man kan förebygga trakasserier och ingripa när de uppdagas. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Finlands näringsliv EK har låtit göra en enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Över 2 100 personer deltog i Taloustutkimus enkät. Bara var fjärde som svarade kontaktar en förman eller annan representant för arbetsgivare om hen utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

EK:s vd Jyri Häkämies tycker att det är en alarmerande låg andel, eftersom arbetsgivaren bara kan ingripa om man känner till vad som försiggår.

Enligt enkäten uppger 7 procent att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under de två senaste åren. Bland kvinnorna var det 12 procent, bland männen 2 procent.

Åldern spelar också roll. Var fjärde kvinna under 25 år säger sig ha utsatts för trakasserier de två senaste åren, medan motsvarande procent bland kvinnor över 60 är 6.

I en majoritet av fallen är det kunderna, inte kollegerna, som ligger bakom trakasserierna.

Enkäten utfördes bland 18–64-åringar i mitten av januari.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46