Bara var fjärde berättar för arbetsgivaren om sexuella trakasserier

EK:s Katja Leppänen säger att EK kan bidra med utbildning för medlemsföretagen för att öka förståelsen för hur man kan förebygga trakasserier och ingripa när de uppdagas.Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Finlands näringsliv EK har låtit göra en enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Över 2 100 personer deltog i Taloustutkimus enkät. Bara var fjärde som svarade kontaktar en förman eller annan representant för arbetsgivare om hen utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

EK:s vd Jyri Häkämies tycker att det är en alarmerande låg andel, eftersom arbetsgivaren bara kan ingripa om man känner till vad som försiggår.

Enligt enkäten uppger 7 procent att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under de två senaste åren. Bland kvinnorna var det 12 procent, bland männen 2 procent.

Åldern spelar också roll. Var fjärde kvinna under 25 år säger sig ha utsatts för trakasserier de två senaste åren, medan motsvarande procent bland kvinnor över 60 är 6.

I en majoritet av fallen är det kunderna, inte kollegerna, som ligger bakom trakasserierna.

Enkäten utfördes bland 18–64-åringar i mitten av januari.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22