Bara två månader att diskutera vårdreformen

Social- och hälsovårdsreformen är alltså ett faktum. Eftersom vi inte kommer ifrån den, trots otaliga uttalanden om dess risker, gör vi klokt i att göra det bästa av läget och jobba hårt för att reformen lyckas.

Vi har futtiga två månader tid på oss att diskutera allt som reformen kommer att medföra. Det räcker inte långt, men det ska bli intressant att se vilka ämnen som tas upp. Blir det politikerna eller de sakkunniga som för talet?

För mig som läkare ger reformen stora förhoppningar om förbättringar, särskilt för dem som betjänas av primärhälsovården. Röster tycks höjas alltmer för snabbare tillgång till besök hos hälsovårdare, sjukskötare eller läkare. Om bara detta förverkligas inom ramen för den stora reformen, skulle ett stort steg framåt ha tagits.

Den nyaste statistiken gällande väntetider omfattar 40 000 besök vid primärhälsovården i Finland i april 2021. Av dessa besök förverkligades 27 procent senare än en månad efter bedömning av vårdbehovet och 11 procent senare än efter tre månader. Motsvarande siffror för södra Finland var cirka 20 000 besök och 22 respektive 9 procent och i norra Finland cirka 5 000 besök och 35 respektive 15 procent.

Man kan fråga sig vilken väntetid är lagom för ett besök hos en sakkunnig i frågor om hälsa och liv. Man kan fråga sig om dessa tider borde vara desamma i olika delar av landet. I alla fall visar ovannämnda siffror att vi måste skära ner på väntetiderna. För att komma framåt måste sakkunniga i vård och sakkunniga i politiska frågor samarbeta så tätt och så väl att resultatet blir bra – såväl för medborgare, politiker som för läkare.

Robert Paul, läkare, Reso

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning