Oklart hur mycket translagen justeras – Seta kräver ordentlig reform

Amnesty demonstrerade redan hösten 2015 för en reform av translagen. Att Juha Sipiläs konservativa regering slog dövörat till var väntat, men om inte heller Antti Rinnes rödgröna variant lyckas med en riktig reform är det ytterligare ett bakslag för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Finland. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Det blir fler justeringar i translagen än vad man känner till i offentligheten. Det beskedet ger SDP-ordföranden Antti Rinne, men han går inte in på några detaljer.

Sterilisering som ett krav för att få sitt juridiska kön korrigerat avskaffas från translagen, men i övrigt blir förändringarna kosmetiska. Det har de fem partier som ska bilda regering enats om, skrev Helsingin Sanomat på fredagen.

– De uppgifter som kommit ut i offentligheten utgör en anmärkningsvärt liten del av vad vi kommit överens om. Det kommer att skrivas in mycket mer än så i translagen, mycket mer sådant som underlättar transpersoners liv, säger Antti Rinne (SDP) som leder förhandlingarna för att bilda en fempartiregering.

Rinne kommenterade translagen då han kort träffade pressen i Ständerhuset på fredagskvällen.

Europeiska människorättsdomstolen har prickat Finland för att vi som en enda nordiska land förutsätter att den som vill låta korrigera sitt kön måste vara steril eller steriliseras. Men även om det kravet försvinner under den här valperioden är Finlands translag ohjälpligt ålderdomlig, anser människorättsföreningen Seta som driver likabehandling oavsett sexuell identitet eller könsidentitet.

Seta har krävt en grundlig reform av translagen, och det har också SDP, De gröna, Vänsterförbundet och SFP – fyra av de fem partier som försöker bilda regering. HS skriver att Centern ändå bromsar en riktig reform fastän partiet redan för fem år sedan slog fast att man är för en reform av translagen, att motståndet alltjämt är hårt inom Centerns religiös-konservativa falang.

På Centerns krav måste man också framöver vara myndig för att få genomgå en könskorrigering. Centern har också motsatt sig att den som vill korrigera sitt kön ska kunna ta beslutet själv. Det är oklart vilket utfallet blir i den här frågan, enligt HS. Rinne bekräftade heller inga detaljer, men betonade att helheten blir klart större än vad HS kunnat avslöja.

Krav: nytt pass utan diagnos

För Seta vore allt annat än en regelrätt reform en stor besvikelse, i synnerhet då det finns en bred samhällelig uppbackning för en förändring. Seta kräver framför allt att könskorrigeringens juridiska spår ska frikopplas från det medicinska, som man gjort i flera andra länder, uttryckligen för att underlätta för transpersoner under 18 år.

– Alla ska enkelt och på eget initiativ kunna korrigera sitt juridiska kön – i praktiken få nytt personnummer och nya id-dokument – utan att behöva anlita dyra specialistläkare och vänta på deras utlåtanden, säger Kerttu Tarjamo, generalsekreterare vid Seta, till HBL.

I dag måste transpersoner först vänta tills de är myndiga och sedan genomgå dyra och tidskrävande medicinska undersökningar och få en läkardiagnos innan de kan få nya id-papper. Seta menar att den juridiska biten kan skötas enklare och smidigare och enbart på transpersonens initiativ medan det medicinska är en separat och längre process.

– I dag måste man påbörja en hormonbehandling bara för att få nya id-papper. Det är djupt diskriminerande, säger Tarjamo.

De som bromsar en reform av translagen är restriktiva, ofta med argumentet att man inte ska göra oåterkalleliga ingrepp på unga människor.

– Det är en omedveten eller medveten felargumentering, och argumentet visar uttryckligen varför den juridiska och den medicinska processen ska skiljas åt. Inga oåterkalleliga ingrepp görs av att man justerar ett personnummer i en databas eller skriver ut ett nytt pass, säger Tarjamo.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning