Bara polisen själv kan förstöra sitt rykte

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Polisen i Finland har mycket hög trovärdighet, medborgarna litar på att polisen bemöter dem sakligt och korrekt. Det är bara polisen själv som kan ändra på den saken.

Det finns omkring 7 000 poliser i Finland. Hur många av dem som är med i den nu avslöjade slutna Facebookgruppen med cirka 2 800 medlemmar vet man inte, gruppen sägs också bestå av före detta poliser och personer knutna till polisväsendet.

Men att den har någon slags status inom kåren visas ändå av att nätpolisen Marko Forss har varit en av gruppens moderatorer. Forss har nu fått lämna posten som ledare för den arbetsgrupp som utreder hatbrott på nätet.

I materialet från Facebookgruppens sidor som Kati Pietarinen vid den undersökande nätsajten Long Play har fått säger Forss att det inte handlar om olagligheter. "Men läckor av det här slaget ser ändå helvetes illa ut om materialet kommer ut i offentligheten." Forss meddelar samtidigt att han inte längre vill vara moderator i gruppen.

Utan att tänja alltför mycket på Forss inlägg får man nog intrycket av att det är värre att åsikterna i Facebookgruppen blir kända än att poliser uttrycker sig på ett sätt som över huvud taget inte motsvarar de etiska krav som polisen ställer på sig själv.

I den försäkran som varje polis avlägger sägs bland annat:

"Jag lovar att efter bästa kunskap och förmåga alltid och under alla omständigheter uppföra mig så att det är förenligt med polisens anseende.

Jag respekterar allas rättigheter och människovärde."

Någon respekt för människovärdet hittar man inte i inlägg där den asylsökande som försökte begå självmord i Helsingfors hånas för att försöket misslyckades, eller där man föreslår att utlänningar ska bära armbindel, eller där det påstås att personer med afrikanskt ursprung av genetiska och kulturella skäl inte klarar sig någonstans i världen.

När polisöverdirektör Seppo Kolehmainen på måndagskvällen kommenterade avslöjandet i programmet A-studio betonade han att polisens yttrandefrihet är begränsad, inte ens under fritiden får poliser skada kårens trovärdighet.

Polisens jobb är fysiskt och psykiskt krävande, poliserna måste rycka in och sköta sådant som ingen annan kan, vill, eller för den delen, får göra. Det är klart att det måste finnas möjlighet att bearbeta svåra upplevelser där känslor som man vanligen håller inne med kommer till ytan.

Men i avslöjandena från den slutna fb-gruppen vädras bara rasism, förakt och hån.

Många asylsökande kommer från länder där polisen är en fiende. Människor som flyr från förtryck och förföljelse har fått lära sig den hårda vägen att man inte blir sakligt och rättvist behandlad av landets polis.

Den bilden varken ska eller vill det finländska samhället och de finländska myndigheterna ge.

Det finns rötägg i alla organisationer.

Det finns ingen orsak att tvivla på Seppo Kolehmainen när han försäkrar att den stora majoriteten av finländska poliser både kan och vill göra sitt jobb på ett ansvarskännande och etiskt hållbart sätt.

För de här polisernas skull, och i förlängningen för hela samhällets skull, måste attityder som vädras i den hemliga Facebookgruppen tas fram i dagsljuset, samtidigt som man river upp de nätverk där de här åsikterna trivs och frodas.

Polisorganisationen måste för sin egen skull själv ta initiativet och vara aktiv i den processen.

Att medborgarna, oberoende av ursprung, religion eller åsikter har respekt och förtroende för polisen är den viktigaste resursen ordningsmakten har. Det är bara polisen själv som kan se till att den här resursen förstärks och fördjupas, eller fördärvas.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning