Bara köra till butiken

Bild: Flickr - Gilly

När alla inte har full körförmåga ute i trafiken behöver vi tänka om våra attityder till bilen.

Efter några incidenter var det dags för ett allvarligt samtal. Den åldrande föraren hade en gång kört uppför en motorvägsramp i fel körriktning, en gång utan god förklaring kört av vägen på en raksträcka och en gång hamnat i en återvändsgränd i mörkret bakom ett köpcentrum. Han hade dessutom börjat få sämre syn.

Vid familjerådslaget föreslog vår seniorchaufför att han i fortsättningen bara skulle köra på "bekanta vägar". En lite rå familjehumor kontrade med att han i så fall skulle komma att krocka enbart med bekanta människor.

Och sedan började man söka andra lösningar på den äldres behov att röra sig och ta sig till platser och tjänster han önskade kunna besöka.

Läkarna ställs inför besvärliga dilemman när det i lag är deras skyldighet att meddela myndigheterna när en patient inte längre, eller åtminstone inte i den närmaste framtiden, borde köra bil.

Plikten förverkligas dåligt. Den rubbar förtroendet till en ofta långvarig patient om läkaren dessutom blir en övervakande myndighetsperson och inte bara den som ska hjälpa någon till en bättre hälsa.

Därifrån är steget kort till att läkare också i övrigt förväntas varsko samhällsmaskineriet när klienter kan vara till risk för andra – till exempel för att de av psykisk ohälsa eller begynnande demens inte längre är rationella i sin ekonomi. Inte heller det är läkarens etiska spelplan.

I Helsingin Sanomat (2.8) säger en professor i trafikmedicin att det hela är en gråzon. Ögonläkare och neurologer anmäler ofta dem som inte borde köra bil, medan psykiatrer och missbruksläkare gärna slingrar sig.

Frågan kom upp på nytt när en långvarig psykklient för en vecka sedan i hög fart körde in bland fotgängare i Helsingfors i en stilfull Jaguar och dödade en person och skadade fyra.

Få friheter är som den att sitta bakom ratten och bestämma riktning, attityd och fart. Så djupt rotad är rättigheten att det nästan är att kränka föraren medborgerligt när man tar kortet av hen. Den attitydknuten kan inte lösas med läkaren som en yttersta spärr.

Människor behöver få behålla sin rörlighet, men vi måste kunna jobba bort privatbilen som en så besynnerlig logistisk livlina. Det finns de som inte kan tänka sig att bli sittande på sommarstugan utan bil, "ifall någonting skulle hända" – även om det för sådana fall finns både taxi, ambulans, läkarhelikopter, mobiltelefon och grannar.

Det har gjorts många planer för att trygga resorna för dem som inte har bil. Särskilt angeläget blir det när taxin sommaren 2018 lägger om. Gamla kundreservat och jourskift slopas och den relativt dyra taxin finns därefter tillgänglig för alla bara om samhället lyckas upphandla den.

Vi behöver flera system för att samanvända våra bilar. Problemet är att det verkar givet att det bara kan ske så att vi samtidigt skapar ny ekonomisk tillväxt för både digitala tjänsteoperatörer och för bilhandeln. Också riksekonomin är låst vid de skätteintäkter staten får av att vi kör bil.

Ändå skulle vi behöva den stora nationella bilomställningen – att till nytta för alla parter byta ut den ålderstigna, koldioxidbolmande bilparken mot nyare, klimatvänligare hybrid-, bio- och elbilar. Och samtidigt se till att bilarna blir färre.

Tanken att äldre förare bara skulle köra på invanda vägar är trots allt inte helt fel. Precis som körrätten gradvis uppgraderas när man är ung i trafiken, kan den också hedersamt avvecklas när man blir äldre.

Med nedsatt körförmåga kunde man först få köra en fartbegränsad bil enbart i sin hemregion – till butiken och till närtjänsterna. Därefter skulle det göras ekonomiskt attraktivt att lägga sin bil i en bilpool där det är överenskommet att någon annan kör när man behöver det.

Jan-Erik Andelin HBL:s Nordenkorrespondent i Stockholm

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning