Bara fem länder kan kontrollera skogsbränder

Klimatförändringen är inte huvudorsaken till årets bränder i Kalifornien.

President Donald Trump poängterade de rätta medlen för att kunna kontrollera skogsbränder.

Tyvärr har pressen ingen som helst kunskap om vad de engelska uttrycken använda inom skogsbrand betyder. Alla dessa uttryck finns i vår finländska globala handbok MFA/FAO för brandskydd för utbildare som gäller för 234 länder och områden.

Av alla dessa länder är det endast fem länder som kan kontrollera skogsbränderna. Dessa länder är Tyskland, Finland, Thailand, Japan och Nya Zeeland. De övriga 229 länderna klarar inte skogsbränderna.

Trump nämner också arbetet man utför med vissa brandverktyg. Krattandet som översättarna missade betyder att man kontrollerar eldens spridning samtidigt som man också släcker elden med dessa verktyg som heter brandkratta (Fire rake), kratthacka (Rakehoe) och brandkvast (Fire swatter).

Problemet i Kalifornien är att där saknas brandgator, det vill säga områden där all brännbar vegetation avlägsnats eller att den saknas (väg). Just nu bygger man nya brandgator i obrända områden för att säkerställa att man inte offrar nya liv i dessa områden.

Tyvärr är nya katastrofer i antågande genom att de heta bränderna förstört mikroorganismerna i markens ytskikt. Det betyder att marken har förlorat sin egenskap att suga in vatten när regnen kommer. Nu rusar vattnet ner i våldsam hastighet och erosionen sliter med sig jordskred, byggnader, ellinjer, vägar och allt annat på sin väg ner mot Stilla havet.

Som läsarna vet förorsakas 95 procent av alla mark- och skogbränder av människan. Klimatförändringen är inte huvudorsaken till årets bränder i Kalifornien.

Mike Jurvélius tidigare global brandskyddsofficer vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Turenki

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning