Bara en procent av unga tror på MV-tidningen

Ungdomarna tror på medier som tv och tryckta tidningar.

Bara en procent av eleverna i klasserna 7 till 9 anser att inläggen på sajter som MV eller Magneettimedia är trovärdiga.

Bloggar, underhållningssajter och diskussionsspalter är inte trovärdiga källor, menar de unga enligt en utredning gjord av Tidningarnas förbund. Enkäten besvarades av 554 ungdomar på olika håll i Finland.

Det är inte alltid lätt att veta om en uppgift som publicerats på webben är sann eller inte. 40 procent av de unga anser att det är svårt att bedöma sanningshalten medan drygt 50 procent menar att de inte har några problem med det. Nio procent struntar i sanningshalten eller kan inte besvara frågan.

Fler än tre av fyra säger att de åtminstone ibland stöter på falsk, felaktig eller oklar information på webben.

En femtedel svarar att det blivit vanligare att de råkar ut för suspekt information på internet. Däremot anser de unga att nyheterna i de traditionella medierna sällan är falska eller vilseledande.

Eleverna tillfrågades också på vilka medier de läser nyheter. Majoriteten, 57 procent, svarade att de följer nyheter via de sociala medierna.

– Nyhetslänkar i de sociala medierna härstammar sannolikt oftast från traditionella medier, säger Marianne Lindholm på TNS Gallup, som genomförde enkäten.

Mediefostran i skolorna

De unga önskar klar information om huruvida en text är fakta, opinion eller reklam.

– Många säger sig kolla om samma information hittas från många källor, och om pålitliga medier också gått ut med nyheten. Brist på skrivfel ses också som ett tecken på trovärdighet. En del litar på sin egen slutledningsförmåga när det gäller att avgöra om en text är nonsens. Dessutom diskuterar unga saker och ting med sina föräldrar, lärare och kompisar, säger Lindholm.

Medieuppfostran tas upp som en egen helhet i skolornas nya läroplan nästa höst.

– Det är centralt att de unga lär sig källkritik och metoderna för att känna igen pålitlig information.

I vår ska Tidningarnas förbund göra en liknande undersökning bland vuxna finländare. Resultaten offentliggörs i slutet av maj.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning