Bara en bråkdel av äldreboendena når upp till framtida vårdarkrav

Äldreboendena har svårigheter att hitta tillräckligt mycket personal för att nå upp till minimikravet i lagen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Om ett par år måste äldreboendena ha en personalstyrka på 0,7 vårdare per klient. I nuläget når bara en liten del av äldreboendena upp till det kommande kravet, som är svårt att nå eftersom det inte finns rekryterbar personal.

Kommuner och företag letar med ljus och lykta efter fler vårdare till äldreboendena efter att äldreomsorgslagen ändrades i höstas. För att minska risken för vanvård av äldre skrevs det i lagen in ett krav på en personalstyrka på 0,7 anställda per klient. För att inte tvinga äldreboendena till en abrupt rekrytering av personal som inte existerar, gavs anordnarna tid till våren 2023 att utöka personalen från nuvarande 0,5 till 0,7 vårdare per boende.

Institutet för hälsa och välfärd övervakar hur massrekryteringarna framskrider. I november i fjol uppfyllde endast 17 procent av landets äldreboenden det framtida kravet på 0,7 vårdare per klient.

Institutets genomgång visade dessvärre att hela sex procent av äldreboendena till och med bröt mot det nuvarande minimikravet på 0,5 vårdare per klient. Största andelen av syndarna, 77 procent, var offentligt ägda äldreboenden. 23 procent var privata.

Enligt den färska utredningen råder det rekryteringsproblem i hela landet. Vårdare lämnar sina jobb på äldreboendena och då anordnarna både ska hitta ersättare och göra nyrekryteringar samtidigt, finns det inte tillräckligt med personal att tillgå.

Hälften av landets äldreboenden måste i år anställa fler för att nå upp till det successivt hårdare personalkravet. Nästa år kommer att vara ännu knepigare: Då blir över 80 procent av äldreboendena tvungna att rekrytera folk för att inte bryta mot lagens minimikrav.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning