Bara cyklar och spårvagnar gynnas i Helsingfors

Jag har haft en mardröm om att vi snart inte kommer hem med bil för att alla gator i centrum har stängts för privata bilar.

Trafikplaneringen i Helsingfors tycks gynna främst bara spårvagnar och cyklar. Enligt HBL (4.6) är inte heller "flanörerna" helt nöjda med arrangemangen. Vid planeringen borde man tänka på lösningarna som en helhet och inte bara snävt på den lösningen som står en själv närmast.

Efter att ha bott söder om Fabriksgatan i femtio år vill jag också dra mitt strå till stacken. Vi bor sedan tjugo år på Ärtholmsgatan, som efter att spårvagnsskenorna byggdes på Docksgatan och Munkholmsgatan på grund av arbeten är enkelriktad, blivit som ett blindtarmsbihang. Trots att vi bor i centrum behöver många av oss också bil. I vårt fall använder vi bilen främst för att komma till vår stuga öster om Helsingfors.

Jag har haft en mardröm om att vi snart inte kommer hem med bil för att alla gator i centrum har stängts för privata bilar. Vem vet, kanske den dagen kommer då vi inte kommer hem från landet eller ut ur stan utan att åka runt hela Ring III från öster till väster eller tvärtom. Varför är det så omöjligt att bygga en tunnel med anslutningar så att alla kan åka bekvämt och snabbt från plats A till B? Om vi har råd att bygga broar för en spårvagnslinje borde väl tunneln ge mycket större nytta för ännu flera personer? Det skulle gynna alla, både bilister, fotgängare och cyklister och till och med göra luften renare.

Majsa Kunnari, Helsingfors/Pyttis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning